چگونه آشپزخانه صنعتی خوبی داشته باشیم؟

اداره يك آشپزخانه صنعتي وظيفه راحتي نيست . حجم بالاي غذايي كه تهيه مي شود ، مردم ، نوع فعاليت هاي متنوع روزانه كه مي بايست با تجهیزات آشپزخانه های صنعتی انجام شود ؛ تمامي اين موارد ايجاب مي كند كه حقوق ، قوانين و ابزاري براي حسن انجام و مديريت كار وجود داشته باشد .

در ادامه 5 جنبه كليدي كه هر كس در مقام مسئول يك آشپزخانه صنعتي بايد مدنظر داشته باشد مورد بررسي قرار مي گيرد :

  • طرح بندي :يك آشپزخانه صنعتي بايد به بخش هاي جداگانه تفكيك شود . اين بخش ها عبارتند از : آماده سازي ، طبخ و نظافت . طرح بندي آشپزخانه شما بايد به گونه اي باشد كه تمامي اين بخش ها به راحتي قابل دسترسي باشند ، فضاي كافي را دشته باشند و تمامي وسايل مورد نياز در آنها موجود باشد .
  • سازماندهي :در هر فعاليتي با مقياس بزرگ ، مهمترين كار سازماندهي است. هر كارمندي بايد نقش خود را بداند .تمامي وسايل مورد نياز (از ظروف تا سيستم خنك كننده و …) براي سرويس دهي مناسب مهيا باشد .
  • تهويه مناسب :طبق دستورالعمل سازمان بهداشت و ايمني انگلستان ، تمامي محل هايي كه به گونه اي با آماده سازي غذا در ارتباطند بايد سيستم تهويه مناسب داشته باشند .
  • طراحي : تمامي آشپزخانه هاي صنعتي براي تحقق اهدافشان بايد طرح مناسب خود را داشته باشند . براي مثال مراكز تهيه و عرضه كيك بايد سطوح و كانترهاي گسترده تر فضاي مناسب براي پخت كيك داشته باشند .
  • تجهيزات :شعله مورد نیاز برای طبخ غذا همواره آماده و در دسترس باشد .همچنین در یک آشپزخانه صنعتی توجه به استاندارد ها بسیار ضروری و حائز اهمیت است ؛ در غیر این صورت روی کیفیت غدا تاثیر می گذارد و در نهایت مشکلات دیگری نیز در پی خواهد داشت .
    لیک با مدنظر قرار دادن موارد فوق حصول به استانداردهای بالای یک آشپزخانه صنعتی و اهداف شخصی صاحب این تجارت تضمین خواهد بود.