مزایای دستگاه کباب کوبیده اتوماتیک

 1- رعایت اصول بهداشت در تهیه کباب کوبیده با توجه به مراحل مختلف تهیه کباب کوبیده که شامل چرخ کردن گوشت، مخلوط کردن با پیاز، ورز دادن وسیخ گرفتن کباب کوبیده است در هر مرحله احتمال آلودگی گوشت وجود دارد. بیشترین احتمال انتقال آلودگی مربوط به سیخ گرفتن کباب است زیرا در این مرحله امکان استفاده از دستکش وجود ندارد.

متاسفانه این باور که آلودگی ها منتقل شده به کباب در حین پخت و در اثر حرارت از بین می رود باور درستی نیست زیرا زمان حرارت دهی کباب محدود است و عوامل بیماری زای زیادی وجود دارد که در این زمان از بین نمی رود. بنابراین باید تماس دست با گوشت تا حد امکان کاهش یابد و به نظر می رسد بهترین روش استفاده از دستگاه سیخ گیر کباب کوبیده اتوماتیک است.  

 2- کاهش هزینه و صرفه جویی در وقت سرعت بالای دستگاه سیخ گیر کباب کوبیده در مقایسه با یک کارگر ماهر سیخ گیر کباب و خستگی ناپذیر بودن ماشین باعث سیخ گیری تعداد زیادی کباب بطور پیوسته در زمانی کوتاه و صرفه جویی در وقت و در نتیجه کاهش هزینه می شود. 

 3- بدون نیاز به داشتن کارگر ماهر با یک محاسبه ساده و مقایسه حقوق یک کارگر ماهر با قیمیت دستگاه سیخ گیر کباب کوبیده مشخص خواهید دید که هزینه دستگاه در کمتر از یک سال برگشته است ضمن اینکه هیچگونه وابستگی به کارگر نداشته اید. 

 4- طبخ کباب به صورت یکسان با توجه به دقت بالای دستگاه سیخ گیر کباب کوبیده خطای دست در انتخاب وزن دقیق، خطای کارگر در تنظیم طول کباب و ضخامت کباب از بین رفته و تمامی کباب با یک بار تنظیم کباب پز کاملا یکسان طبخ می شوند. 

 5- حجم کم و جابجایی آسان با توجه به حجم کم دستگاه سیخ گیر کباب کوبیده و اهمیت فضا در آشپزخانه ها، رستوران ها، کبابی ها و… امکان جابجایی و نصب دستگاه به سهولت میسر است. 

 6- رضایت مشتری در مجموع عواملی از قبیل بهداشت بیشتر، سرعت بالاتر، و شکل و طعم مناسب تر کباب کوبیده ای که با دستگاه سیخ گیر کباب کوبیده تهیه شده رضایت مشتری را به دنبال خواهد داشت.

 

 

تهیه شده توسط متخصصان پایان نامه من | طراحی سایت اراک | کباب پز تابشی